ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2566 เวลา 06:08:49 น.

แบบสอบถามความพึงพอใจ [เว็บไซต์]

แบบสอบถามความพึงพอใจ [LINE@]

ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียน และสีประจำห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
วันที่ประกาศ 10 เมษายน 2566 เวลา 12:25:49 น.

- อ่านประกาศ  

ประกาศการจัดห้องเรียนนักเรียนห้องปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2566 เวลา 09:32:22 น.

- อ่านประกาศ  

ประกาศการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2566 เวลา 09:31:30 น.

- อ่านประกาศ  

ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียน และสีประจำห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2566 เวลา 09:28:59 น.

- อ่านประกาศ  

ประกาศ เรียกสำรอง เพื่อรายงานตัว และมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ประกาศ 03 เมษายน 2566 เวลา 16:47:54 น.

- อ่านประกาศ  

ประกาศ เรียกสำรอง เพื่อรายงานตัว และมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ประกาศ 03 เมษายน 2566 เวลา 16:41:21 น.

- นอกเขตพื้นที่บริการ  

- ห้องเรียน Special Program  

แผนผังการมอบตัวนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ประกาศ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16:21:41 น.

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ  

- วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

- ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์  

- ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน  

- ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส+ภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน  

- ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น+ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี  

- ดนตรี-ภาษา  

ประกาศ เรียกสำรอง เพื่อรายงานตัว และมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ประกาศ 30 มีนาคม 2566 เวลา 20:53:07 น.

- อ่านประกาศ  

- อ่านประกาศ  

- อ่านประกาศ  

- อ่านประกาศ  

- อ่านประกาศ  

- อ่านประกาศ  

แผนผังการมอบตัวนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป
วันที่ประกาศ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16:24:42 น.

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ  

- ในเขตพื้นที่บริการ  

- นอกเขตพื้นที่บริการ  

- ห้องเรียนดนตรี  

ประกาศ เรียกสำรอง เพื่อรายงานตัว และมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2566 เวลา 17:13:05 น.

- อ่านประกาศ  

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ นอกเขตพื้นที่บริการ  

- ในเขตพื้นที่บริการ  

- นอกเขตพื้นที่บริการ  

ประกาศ เรียกสำรอง เพื่อรายงานตัว และมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3
วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14:52:01 น.

javascript:void(0)

- อ่านประกาศ  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป
วันที่ประกาศ 27 มีนาคม 2566 เวลา 22:57:11 น.

- ห้องเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ  

- วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

- ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์  

- ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน  

- ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น  

- ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส  

- ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี  

- ภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน  

- ดนตรี-ภาษา  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป
วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2566 เวลา 16:24:29 น.

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ  

- ในเขตพื้นที่บริการ  

- นอกเขตพื้นที่บริการ  

- ห้องเรียนดนตรี  

- เงื่อนไขพิเศษ  

ประกาศ เรียกสำรอง เพื่อรายงานตัว และมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา(นักเรียน ม.3เดิม)
วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2566 เวลา 17:06:31 น.

- อ่านประกาศ  

ประกาศผลการสอบคัดห้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประเภทโควตา(นักเรียน ม.3เดิม)
วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13:14:29 น.

- อ่านประกาศ  

ประกาศ เรียกสำรอง เพื่อรายงานตัว และมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2566 เวลา 12:53:26 น.

- อ่านประกาศ  

javascript:void(0)

- อ่านประกาศ  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป
วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2566 เวลา 15:18:29 น.

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ)  

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์  

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน / แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาที่ 2  

- แผนการเรียนดนตรี-ภาษา  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป
วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2566 เวลา 15:18:22 น.

- ม.1 ห้องเรียนปกติ  

- ม.1 ห้องเรียนดนตรี-ห้องปกติ  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา
วันที่ประกาศ 16 มีนาคม 2566 เวลา 18:05:54 น.

- อ่านประกาศ  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14:04:50 น.

- แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาตร์ (ประเภทโควตา)  

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ) (ประเภทโควตา)  

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (ประเภทโควตา)  

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (ประเภทโควตา)  

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น (ประเภทโควตา)  

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส (ประเภทโควตา)  

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี (ประเภทโควตา)  

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน (ประเภทโควตา)  

แผนการเรียน ดนตรี-ภาษา (ประเภทโควตา)  

ประกาศ เรียกสำรอง เพื่อรายงานตัว และมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ 11 มีนาคม 2566 เวลา 13:00:04 น.

javascript:void(0)

- อ่านประกาศ  

คู่มือระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ประเภทห้องเรียนทั่วไป
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2566 เวลา 19:13:14 น.

กรุณาอ่านทำความเข้าใจก่อนทำการสมัคร!

คู่มือการสมัคร สำหรับไฟล์ pdf  

คู่มือการสมัคร

ประกาศ เรียกสำรอง เพื่อรายงานตัว และมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ 09 มีนาคม 2566 เวลา 13:20:16 น.

- อ่านประกาศ  

javascript:void(0)

- อ่านประกาศ  

ประกาศ เรียกสำรอง เพื่อรายงานตัว และมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ 08 มีนาคม 2566 เวลา 16:03:48 น.

- อ่านประกาศ  

javascript:void(0)

- อ่านประกาศ  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (Special Program)
วันที่ประกาศ 08 มีนาคม 2566 เวลา 08:47:35 น.

- อ่านประกาศ  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE Program)
วันที่ประกาศ 08 มีนาคม 2566 เวลา 08:47:30 น.

- อ่านประกาศ  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (Special Program)
วันที่ประกาศ 06 มีนาคม 2566 เวลา 17:23:35 น.

- อ่านประกาศ  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMAT Program)
วันที่ประกาศ 06 มีนาคม 2566 เวลา 17:23:30 น.

- อ่านประกาศ  

เปลี่ยนแปลงห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วันที่ประกาศ 04 มีนาคม 2566 เวลา 17:20:22 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ
วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:37:28 น.

- ห้องเรียน SMTE / SPECIAL  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ
วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:38:59 น.

- ห้องเรียน SMAT / SPECIAL  

เอกสารที่นำมายื่นเข้าห้องสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วันที่ประกาศ 03 มีนาคม 2566 เวลา 17:32:08 น.
คู่มือระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ
วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:15:49 น.

กรุณาอ่านทำความเข้าใจก่อนทำการสมัคร!

คู่มือการสมัคร สำหรับไฟล์ pdf  

คู่มือการสมัคร

ปฏิทินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ประกาศ 07 มีนาคม 2566 เวลา 08:55:06 น.

พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร