ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
พิมพ์ใบสมัคร
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
สถิติการรับสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดต่อสอบถาม
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

แบบสอบถามความพึงพอใจ [เว็บไซต์]

แบบสอบถามความพึงพอใจ [LINE@]

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

- รายชื่อนักเรียน  

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

1.ประกาศผล

  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาเกาหลี - ภาษาเยอรมัน  

  - แผนการเรียนการดนตรี - การงาน  

2.ใบมอบตัว  

3.ใบแจ้งการชำระเงิน  

4.แผนผังการรายงานตัว และมอบตัว  

ประกาศ คะแนนสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

- รายชื่อนักเรียน  

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

- รายชื่อนักเรียน  

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

1.นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ 

2.นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ประเภททั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) 

3.ใบมอบตัว 

4.ใบแจ้งการชำระเงิน 

​5.ขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านกรุงไทยเน็ตแบงค์ กรุงไทยเน็กซ์ 

6.แผนผังการรายงานตัว และมอบตัว 

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

- นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ  

- นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ประเภททั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)  

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

แนวปฏิบัติของนักเรียนในการสอบเข้า ม.1 และ ม.4

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบเข้าเรียนนักเรียนชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ขอเปลี่ยนแปลงวันส่งหลักฐานและการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ปรับตามประกาศ สพฐ. เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป

- ประกาศ  

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(พิเศษ)  

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์  

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์(พิเศษ)  

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน  

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน(พิเศษ)  

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาที่ 2  

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาที่ 2(พิเศษ)  

- แผนการเรียนดนตรี-การงาน  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป

- ประกาศ  

- ม.1 ในเขต  

- ม.1 นอกเขต  

- ม.1 นอกเขต(พิเศษ)  

คู่มือระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ประเภทห้องเรียนทั่วไป

คลิกเพื่อเปิด สำหรับไฟล์ pdf  
ภาพหน้าที่ 1 ภาพหน้าที่ 2 ภาพหน้าที่ 3 ภาพหน้าที่ 4 ภาพหน้าที่ 5 ภาพหน้าที่ 6 

แบบสอบถามการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

แบบสอบถามความพึงพอใจ [เว็บไซต์]

แบบสอบถามความพึงพอใจ [LINE@]

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัญชีสำรอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SPECIAL PROGRAM)

หมายเหตุ หากมีนักเรียนตัวจริงสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกบัญชีตัวสำรองตามลำดับ โดยไม่ต้องมารายงานตัว โรงเรียนจะติดต่อทางโทรศัพท์

- ห้องเรียน SPECIAL PROGRAM ม.4 บัญชีสำรอง  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัญชีสำรอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMAT PROGRAM)

หมายเหตุ หากมีนักเรียนตัวจริงสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกบัญชีตัวสำรองตามลำดับ โดยไม่ต้องมารายงานตัว โรงเรียนจะติดต่อทางโทรศัพท์

- ห้องเรียน SMAT PROGRAM ม.4 บัญชีสำรอง  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บัญชีสำรอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SPECIAL PROGRAM)

หมายเหตุ หากมีนักเรียนตัวจริงสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกบัญชีตัวสำรองตามลำดับ โดยไม่ต้องมารายงานตัว โรงเรียนจะติดต่อทางโทรศัพท์

- ห้องเรียน SPECIAL PROGRAM ม.1 บัญชีสำรอง  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บัญชีสำรอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMAT PROGRAM)

หมายเหตุ หากมีนักเรียนตัวจริงสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกบัญชีตัวสำรองตามลำดับ โดยไม่ต้องมารายงานตัว โรงเรียนจะติดต่อทางโทรศัพท์

- ห้องเรียน SMAT PROGRAM ม.1 บัญชีสำรอง  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนดนตรี (MUSIC PROGRAM)

- ห้องเรียน MUSIC PROGRAM ม.4  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SPECIAL PROGRAM)

- ห้องเรียน SPECIAL PROGRAM ม.4  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMAT PROGRAM)

- ห้องเรียน SMAT PROGRAM ม.4  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนดนตรี (MUSIC PROGRAM)

- ห้องเรียน MUSIC PROGRAM ม.1  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SPECIAL PROGRAM)

- ห้องเรียน SPECIAL PROGRAM ม.1  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMAT PROGRAM)

- ห้องเรียน SMAT PROGRAM ม.1  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

- ห้องเรียน Smat / Special  

- ห้องเรียนดนตรี (Music Program)  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

- ห้องเรียน Smat / Special  

- ห้องเรียนดนตรี (Music Program)  

คู่มือระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ประเภทห้องเรียนพิเศษ

คลิกเพื่อเปิด สำหรับไฟล์ pdf  
ภาพหน้าที่ 1 ภาพหน้าที่ 2 ภาพหน้าที่ 3 

พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร