ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
พิมพ์ใบสมัคร
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
สถิติการรับสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
งานรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
  นายศินาจ คำภิรานนท์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ : 056-990-334, 063-525-1605, 0928214376
  LINE Official Account ระบบงานรับสมัครนักเรียน (ระบบอัตโนมัติสำหรับสืบค้นข้อมูล)
  หรือ เพิ่มเพื่อน
คณะทำงาน
  นายศินาจ คำภิรานนท์
  นายชัยยะ สว่างวงษ์
  นายมาโนชญ์ แสงศิริ
  นางสาวเบญจมาศ ท้าวทอง
ผู้พัฒนาระบบ
  นายมาโนชญ์ แสงศิริ
  E-mail : sangsiri@gmail.com
  Facebook : https://www.facebook.com/manoch.sangsiri
  เว็บไซต์ : https://www.sangsiri.net
   
  นายธีรเมต ช่วยพยุง ม.5/10 หาข้อมูลตัวอย่างระบบ และออกแบบเมนู LINE
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร