แบบสอบถามการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

แบบสอบถามการใช้งาน [เว็บไซต์]

2565-04-18 20:40:14
ตรวจสอบ สถานะการสมัครกิจกรรมนักเรียนของนักเรียน 2564-10-01 11:39:02
รายชื่อกิจกรรมนักเรียน + ข้อมูลการสมัคร

คลิกดูรายชื่อกิจกรรมนักเรียน

2564-10-01 11:38:44
รายชื่อกิจกรรมนักเรียนที่ยังไม่เต็ม

คลิกดูรายชื่อกิจกรรมนักเรียน

2564-10-01 11:38:27
รายชื่อกิจกรรมนักเรียนที่สมัครเต็มแล้ว

คลิกดูรายชื่อกิจกรรมนักเรียน

2564-10-01 11:38:15
ตรวจสอบข้อมูลรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่อยู่ในระบบ

คลิกเพื่อตรวจสอบ 

กรณีระบบแจ้งว่า "ข้อมูลไม่ถูกต้อง"
ให้ติดต่องานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในเวลา 12.00-13.00 น. และหลังเลิกเรียนเท่านั้น
 1. ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โทร. 0869065312
 2. ครูสุภาพร สุขวิถี โทร. 0849147918

2564-07-07 09:46:25
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบ

คลิกเพื่อตรวจสอบ 

2564-07-06 13:21:06
กำหนดการลงทะเบียนสมัคร กิจกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

สำหรับนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น.

2564-07-06 13:20:54
รายชื่อกิจกรรมนักเรียนที่เปิดรับสมัคร ประจำปี 2564

คลิกดูรายชื่อกิจกรรมนักเรียน

2564-07-01 13:31:27
การเข้าระบบในส่วนของนักเรียน

รหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน, รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชน

2564-07-01 10:06:38