ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียนออนไลน์ (ยุวกาชาด, บำเพ็ญประโยชน์, เนตรนารี)
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.

: ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียนออนไลน์ : โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สำหรับนักเรียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน เท่านั้น
กรณีระบบแจ้งว่า "ข้อมูลไม่ถูกต้อง" ให้ติดต่อ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในเวลา 12.00-13.00 น. และหลังเลิกเรียนเท่านั้น
1. ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โทร. 086-906-5312
2. ครูสุภาพร สุขวิถี โทร. 084-914-7918
เพื่อแก้ไขข้อมูล ก่อนวันที่ระบบจะเปิดรับสมัคร
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
รหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน , รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชน
   
 

 
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.