แบบสอบถามการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

แบบสอบถามการใช้งาน [เว็บไซต์]

2563-07-12 22:05:25งานกิจกรรมฯ
แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ติดต่อที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ที่มีรายชื่อตามเอกสารนี้ ให้มาติดต่อด้วยตนเอง กับครูสุภาพร ช่วยพยุง ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร
2563-07-10 18:25:50งานกิจกรรมฯ
ตรวจสอบ สถานะการสมัครกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน 2563-07-10 18:25:29งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่ยังไม่เต็ม

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2563-07-10 18:13:56งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่สมัครเต็มแล้ว

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2563-07-10 18:13:45งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม + ข้อมูลการสมัคร

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2563-07-10 18:13:34งานกิจกรรมฯ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์-นักเรียน + LINE BOT v.1

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

2563-07-07 18:17:42งานกิจกรรมฯ
ตรวจสอบข้อมูลรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่อยู่ในระบบ (ข้อมูลครบทุกระดับชั้น)

คลิกเพื่อตรวจสอบ 

2563-07-07 18:17:25งานกิจกรรมฯ
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบ (ข้อมูลครบทุกระดับชั้น)

คลิกเพื่อตรวจสอบ 

2563-07-07 18:17:11งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร ประจำปี 2563

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2563-07-01 19:56:47งานกิจกรรมฯ
กำหนดการลงทะเบียนสมัครชุมนุม ปี 2563

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

2563-06-30 19:07:24งานกิจกรรมฯ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์-นักเรียน

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

2563-05-15 17:48:50งานกิจกรรมฯ
การเข้าระบบในส่วนของนักเรียน

รหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน, รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชน

2563-05-15 14:18:35งานกิจกรรมฯ