กำหนดการลงทะเบียนสมัครชุมนุม ปีการศึกษา 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลงทะเบียนในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 ในคาบกิจกรรมชุมนุม (14.45-15.40 น.)

2567-05-21 09:33:23งานกิจกรรมฯ
ตรวจสอบข้อมูลรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่อยู่ในระบบ

คลิกเพื่อตรวจสอบ 

กรณีระบบแจ้งว่า "ข้อมูลไม่ถูกต้อง"
ให้ติดต่องานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคารตรงข้ามอาคารสวัสดิการ)
ในวันอังคารที่ 21 พ.ค. 67 คาบกิจกรรมชุมนุม,
วันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 23-24 พ.ค. 67 ช่วงพักกลางวันเท่านั้น

2567-05-21 09:32:34งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร ประจำปี 2567

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2567-05-21 09:30:02งานกิจกรรมฯ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์-นักเรียน

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

2567-05-17 11:25:34งานกิจกรรมฯ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์-นักเรียน (LINE OpenChat)

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

2567-05-08 15:22:30งานกิจกรรมฯ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์-ครู (LINE OpenChat)

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

2567-05-08 15:22:05งานกิจกรรมฯ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์-นักเรียน + LINE BOT v.1

LINE ID : @588scccy

2567-05-08 15:21:58งานกิจกรรมฯ
การเข้าระบบในส่วนของนักเรียน

รหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน, รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชน

2567-05-08 15:21:52งานกิจกรรมฯ