รายชื่อกิจกรรมชุมนุม + ข้อมูลการสมัคร

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2563-07-15 14:32:30งานกิจกรรมฯ
ตรวจสอบ สถานะการสมัครกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน 2563-07-14 19:56:39งานกิจกรรมฯ
แบบสอบถามการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

แบบสอบถามการใช้งาน [เว็บไซต์]

แบบสอบถามการใช้งาน [LINE@]

2563-07-13 16:58:07งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่ยังไม่เต็ม

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2563-07-10 18:13:56งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่สมัครเต็มแล้ว

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2563-07-10 18:13:45งานกิจกรรมฯ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์-นักเรียน + LINE BOT v.1

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

2563-07-07 18:17:42งานกิจกรรมฯ
ตรวจสอบข้อมูลรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่อยู่ในระบบ (ข้อมูลครบทุกระดับชั้น)

คลิกเพื่อตรวจสอบ 

2563-07-07 18:17:25งานกิจกรรมฯ
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบ (ข้อมูลครบทุกระดับชั้น)

คลิกเพื่อตรวจสอบ 

2563-07-07 18:17:11งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร ประจำปี 2563

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2563-07-01 19:56:47งานกิจกรรมฯ
กำหนดการลงทะเบียนสมัครชุมนุม ปี 2563

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

2563-06-30 19:07:24งานกิจกรรมฯ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์-นักเรียน

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

2563-05-15 17:48:50งานกิจกรรมฯ
การเข้าระบบในส่วนของนักเรียน

รหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน, รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชน

2563-05-15 14:18:35งานกิจกรรมฯ