คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์-ครู (LINE OpenChat)

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

2565-06-09 15:19:33งานกิจกรรมฯ
กำหนดการ การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมเพิ่มเติม

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะเปิดให้ลงทะเบียน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-14.30 น.

2565-06-08 09:07:06งานกิจกรรมฯ
ตรวจสอบ สถานะการสมัครกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน 2565-06-07 13:28:33งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม + ข้อมูลการสมัคร

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2565-06-07 13:27:55งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่ยังไม่เต็ม

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2565-06-07 13:27:37งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่สมัครเต็มแล้ว

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2565-06-07 13:27:33งานกิจกรรมฯ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์-นักเรียน + LINE BOT v.1

LINE ID : @588scccy

2565-06-05 07:42:20งานกิจกรรมฯ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์-นักเรียน

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

2565-06-05 07:33:42งานกิจกรรมฯ
กำหนดการลงทะเบียนสมัครชุมนุม ปีการศึกษา 2565

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลงทะเบียนในวันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ในคาบกิจกรรมชุมนุม (13.20-14.00 น.)

2565-06-03 08:59:00งานกิจกรรมฯ
ตรวจสอบข้อมูลรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่อยู่ในระบบ

คลิกเพื่อตรวจสอบ 

กรณีระบบแจ้งว่า "ข้อมูลไม่ถูกต้อง"
ให้ติดต่องานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ภายในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ช่วงพักกลางวันของแต่ละระดับชั้น และหลังเลิกเรียนเท่านั้น

2565-06-03 08:57:24งานกิจกรรมฯ
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบ (ข้อมูลครบทุกระดับชั้น)

คลิกเพื่อตรวจสอบ 

2565-06-03 08:57:11งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร ประจำปี 2565

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2565-05-28 21:23:57งานกิจกรรมฯ
การเข้าระบบในส่วนของนักเรียน

รหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน, รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชน

2565-05-25 19:45:14งานกิจกรรมฯ