คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์-นักเรียน v.BETA+LINE BOT

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

2563-02-19 14:29:33งานกิจกรรมฯ
ตรวจสอบ สถานะการสมัครกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน 2562-10-08 14:35:16งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่ยังไม่เต็ม

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2562-10-08 14:34:49งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่สมัครเต็มแล้ว

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2562-05-21 14:59:41งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม + ข้อมูลการสมัคร

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2562-05-21 14:43:57งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร ประจำปี 2562

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2562-05-15 04:36:55งานกิจกรรมฯ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์-นักเรียน

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

2561-05-15 17:48:50งานกิจกรรมฯ
กำหนดการลงทะเบียนสมัครชุมนุม ปี 2562

เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.40 น. ถึง 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.00 น.

2561-05-15 14:19:17งานกิจกรรมฯ
การเข้าระบบในส่วนของนักเรียน

รหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน, รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชน

2561-05-15 14:18:35งานกิจกรรมฯ