กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.

: ระบบกิจกรรมชุมนุม : โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สำหรับนักเรียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน เท่านั้น
กรณีระบบแจ้งว่า "ข้อมูลไม่ถูกต้อง"
ให้ติดต่องานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคารตรงข้ามอาคารสวัสดิการ)
ในวันอังคารที่ 21 พ.ค. 67 คาบกิจกรรมชุมนุม,
วันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 23-24 พ.ค. 67 ช่วงพักกลางวันเท่านั้น

เพื่อแก้ไขข้อมูล ก่อนระบบจะเปิดรับสมัคร
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
รหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน , รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชน
   
 

 
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.