ระบบสถิติการมาเรียนออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
ปีการศึกษา 1/2563 สถานะ ระบบสถิติการมาเรียน คือ ปิด
วัน/เดือน/ปี บันทึกข้อมูล 30 ก.ย. 2565
# ข่าวประชาสัมพันธ์ #
เรื่อง
รายละเอียด
  สำหรับนักเรียน  
  สำหรับกลุ่มงาน  
  สำหรับผู้บริหาร  
 
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สพม.41