ระบบสถิติการมาเรียนออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
ปีการศึกษา 1/2563 สถานะ ระบบสถิติการมาเรียน คือ เปิด
วัน/เดือน/ปี บันทึกข้อมูล 06 ธ.ค. 2566
# ข่าวประชาสัมพันธ์ #
เรื่อง
รายละเอียด
  สำหรับนักเรียน  
  สำหรับกลุ่มงาน  
  สำหรับผู้บริหาร  
 
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สพม.41