ระบบสถิติการมาเรียนออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.

: ระบบสถิติการมาเรียนออนไลน์ : โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สำหรับนักเรียน
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
รหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน , รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชน
   
 

 
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สพม.41