กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
86
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ตัดต่อภาพยนตร์
สถานที่เรียน
ห้องรีซอร์ส อาคาร 6
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นางวราพร สุรินทร์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนรู้ขั้นตอนหลักการสร้างภาพยนตร์
2. นักเรียนสามารถเขียนสตอรี่บอร์ดเบื้องต้นได้
3. นักเรียนสามารถสร้างภาพยนตร์สั้นได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.