กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
65
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
Crossword
สถานที่เรียน
ห้องสมุด
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถบอกความเป็นมาของครอสเวิร์ดเกมได้
2. นักเรียนสามารถบอกและปฏิบัติตามกฎกติกาของการเล่นครอสเวิร์ดได้
3. นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ ตัวอักษร นับแต้มคะแนนและปฏิบัติการเล่นครอสเวิร์ดและสรุปผลการแข่งขันได้
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
25 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.