กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
136
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
กีฬาปิงปอง
สถานที่เรียน
สนามปิงปอง
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น+ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นายปฐมรัฐ คูหา
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. ฝึกการเล่นกีฬาที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. ฝึกการแข่งปิงปองตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการใช้เทคนิคชั้นสูง
3. เข้าใจปิงปองในฐานะของกีฬาสากลและกีฬาโอลิมปิก
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
23 คน
หมายเหตุ
-
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.