กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
100
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน
สนามวอลเลย์บอล
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นายชาติชาย สุขล้อม
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีทักษะในกีฬาวอลเลย์บอล
2. นักเรียนมีพัฒนาและสนุกกับกีฬาวอลเลย์บอล
3. นักเรียนสามารถแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลได้
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.