ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สพม.41