ตรวจสอบ สถานะการสมัครกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน 2562-05-21 18:13:47งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่สมัครเต็มแล้ว

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2562-05-21 14:59:41งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม + ข้อมูลการสมัคร

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2562-05-21 14:43:57งานกิจกรรมฯ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร ประจำปี 2562

คลิกดูรายชื่อชุมนุม

2562-05-15 04:36:55งานกิจกรรมฯ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์-นักเรียน

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

2561-05-15 17:48:50งานกิจกรรมฯ
กำหนดการลงทะเบียนสมัครชุมนุม ปี 2562

เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.40 น. ถึง 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.00 น.

2561-05-15 14:19:17งานกิจกรรมฯ
การเข้าระบบในส่วนของนักเรียน

รหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน, รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชน

2561-05-15 14:18:35งานกิจกรรมฯ