ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
พิมพ์ใบสมัคร
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
สถิติการรับสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดต่อสอบถาม
สถิติการรับสมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ใน=180,นอก=120)
วันที่รับสมัคร ในเขต นอกเขต รวม
03 พ.ค. 2563191161352
04 พ.ค. 2563222951
05 พ.ค. 2563191534
06 พ.ค. 256313821
07 พ.ค. 25639716
08 พ.ค. 25634812
09 พ.ค. 2563729
10 พ.ค. 2563224
11 พ.ค. 2563358
12 พ.ค. 25634913
รวมทั้งสิ้น 274 246 520
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่รับสมัคร ม.3 เดิม ม.3 ร.ร.อื่น รวม
03 พ.ค. 25635693149
04 พ.ค. 256321315
05 พ.ค. 256371522
06 พ.ค. 2563123
07 พ.ค. 2563437
08 พ.ค. 2563527
09 พ.ค. 2563235
10 พ.ค. 2563426
11 พ.ค. 2563325
12 พ.ค. 25638210
รวมทั้งสิ้น 92 137 229
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน
วันที่รับสมัคร วิทย์-คณิต อังกฤษ-คณิต ศิลป์-ภาษาต่างๆ พลศึกษา ดนตรี รวม
จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี เยอรมัน
03 พ.ค. 2563909199422122149
04 พ.ค. 256380401001115
05 พ.ค. 2563101711101022
06 พ.ค. 25633000000003
07 พ.ค. 25632300010017
08 พ.ค. 25635200000007
09 พ.ค. 25631010010115
10 พ.ค. 25631100010306
11 พ.ค. 25632100010105
12 พ.ค. 256332101111010
รวมทั้งสิ้น 125 19 32 10 7 8 3 20 5 229
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทนักเรียน
จบจากโรงเรียนเดิม
จังหวัด
วันที่-เวลา ที่สมัคร
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สพม.41