ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
สถิติการรับสมัครย้อนหลัง
กราฟแสดงข้อมูลการสมัคร ปีการศึกษา 2564-2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
กราฟแสดงข้อมูลการสมัคร ปีการศึกษา 2563-2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
 
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร