ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
พิมพ์ใบสมัคร
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
สถิติการรับสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดต่อสอบถาม
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

1.นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ

2.นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ประเภททั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)

3.ใบมอบตัว

4.ใบแจ้งการชำระเงิน

5.ใบทำบัตรประจำตัวนักเรียน

6.ขั้นตอนการมอบตัว

7.ตัวอย่างการกรอกใบมอบตัว-บัตรประจำตัวนักเรียน

​8.ปฏิทินการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน

​9.ขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านกรุงไทยเน็ตแบงค์

********************
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

- นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

- นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ประเภททั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

1.ประกาศผล

  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาเกาหลี - ภาษาเยอรมัน 

  - แผนการเรียนพลศึกษา - ดนตรี 

2.ใบแจ้งชำระเงิน

  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาเกาหลี - ภาษาเยอรมัน 

  - แผนการเรียนพลศึกษา - ดนตรี 

3.ใบมอบตัว 

4.ใบทำบัตรประจำตัวนักเรียน 

5.ขั้นตอนการมอบตัว 

​6.ขั้นตอนการจ่ายผ่านกรุงไทย NEXT 

7.ตัวอย่างการกรอกใบมอบตัว-บัตรประจำตัวนักเรียน 

​8.ปฏิทินการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 

พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สพม.41