ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
พิมพ์ใบสมัคร
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
สถิติการรับสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดต่อสอบถาม
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

- แก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1 (ปิดการรับสมัคร)

- แก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบสำหรับนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1 (ปิดการรับสมัคร)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

- แก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบสำหรับนักเรียนทั่วไป ม.4 (ปิดการรับสมัคร)

พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สพม.41