ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
พิมพ์ใบสมัคร
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
สถิติการรับสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดต่อสอบถาม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดชั้นเรียน เลขประจำตัว สี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนที่ยืนความประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดหาที่เรียนให้)

ประกาศการจัดชั้นเรียน เลขประจำตัว สี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนที่ยืนความประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดหาที่เรียนให้)  

ประกาศการจัดชั้นเรียน เลขประจำตัว สี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนที่ยืนความประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41จัดหาที่เรียนให้)

ประกาศการจัดชั้นเรียน เลขประจำตัว สี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนที่ยืนความประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดหาที่เรียนให้)  

ประกาศการจัดชั้นเรียน เลขประจำตัว สี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

- 1. ประกาศการจัดชั้นเรียน เลขประจำตัว สี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

- 2. สีประจำห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  

ประกาศการจัดชั้นเรียน เลขประจำตัว สี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

- 1. ประกาศการจัดชั้นเรียน เลขประจำตัว สี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  

- 2. สีประจำห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  

หมายเหตุ นักเรียนเดิมของโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ให้ใช้เลขประจำตัวเดิม
 

แบบสอบถามการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

แบบสอบถามความพึงพอใจ [เว็บไซต์]

แบบสอบถามความพึงพอใจ [LINE@]

แจ้งสำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 เรื่อง รายการสั่งซื้อสินค้า จากงานสวัสดิการร้านค้า โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

- รายการสั่งซื้อสินค้าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1  

- รายการสั่งซื้อสินค้าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.4  

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

1.ประกาศผล

  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาเกาหลี - ภาษาเยอรมัน 

  - แผนการเรียนพลศึกษา - ดนตรี 

2.ใบแจ้งชำระเงิน

  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาเกาหลี - ภาษาเยอรมัน 

  - แผนการเรียนพลศึกษา - ดนตรี 

3.ใบมอบตัว 

4.ใบทำบัตรประจำตัวนักเรียน 

5.ขั้นตอนการมอบตัว 

​6.ขั้นตอนการจ่ายผ่านกรุงไทย NEXT 

7.ตัวอย่างการกรอกใบมอบตัว-บัตรประจำตัวนักเรียน 

​8.ปฏิทินการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนที่เป็นบัญชีสำรองทั้งในเขตและนอกเขตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนที่เป็นบัญชีสำรองทั้งในเขตและนอกเขตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองมารายงานตัว วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ใน เวลา 09.00 - 12.00น. ณ โดมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม โดยยังไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และไม่ต้องเตรียมเอกสาร   

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

1.นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ 

2.นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ประเภททั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) 

3.ใบมอบตัว 

4.ใบแจ้งการชำระเงิน 

5.ใบทำบัตรประจำตัวนักเรียน 

6.ขั้นตอนการมอบตัว 

7.ตัวอย่างการกรอกใบมอบตัว-บัตรประจำตัวนักเรียน 

​8.ปฏิทินการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 

​9.ขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านกรุงไทยเน็ตแบงค์ 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

- นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ 

- นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ประเภททั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) 

การเปลี่ยนแปลงห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนแนวปฏิบัติในวันสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนแนวปฏิบัติในวันสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนและผังที่นั่งสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

https://drive.google.com/open?id=1EouhyQ4-vGomj4wn-c35KmoCGi1dz0Cb (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

https://drive.google.com/open?id=1BQrCyZhXQrtHDqajE1r1G35UYWHYbyPH (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์)

https://drive.google.com/open?id=1hNvcH5Ia3Bs_QhBnW45y88AzvVYSizX (แผนการเรียนศิลป์ภาษา-จีน-ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส-เกาหลี-เยอรมัน)

https://drive.google.com/open?id=15sGyquEMwe1TNyCokvIEyMBGvGDEdVzu (แผนการเรียนพลศึกษา-ดนตรี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนและผังที่นั่งสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2563

https://drive.google.com/open?id=1M1rwxAKd1RZg_rguZUIS5cV4WpPXv_xD (ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ในเขต)

https://drive.google.com/open?id=1Rp2rsNmMnpQ2Xr_3l6SDcaPcE-jTA0_V (ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป นอกเขต)

ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบสำหรับผู้สมัคร

สามารถสืบค้นได้จาก เมนู "ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ" ทางด้านซ้ายมือ หรือ คลิกที่นี่
หรือ สืบค้นข้อมูลผ่าน LINE ID คือ @118lmmix

แจ้งเตือนการใช้งานเมนู ของระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
เมนู "สมัครเรียน" และ เมนู "แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร"
สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
ส่วน เมนู "พิมพ์ใบสมัคร" ยังสามารถใช้งานได้ตลอด
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

คลิกที่รูป เพื่อขยายใหญ่ขึ้น
 

กำหนดการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563

เริ่มตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สพม.41