ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
พิมพ์ใบสมัคร
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
สถิติการรับสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
ฝ่ายวิชาการ และ งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
  นางสาวศิรินาฏ เจาะจง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
  นายศินาจ คำภิรานนท์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ : 056-990-334, 063-525-1605, 0928214376
  LINE Official Account ระบบงานรับสมัครนักเรียน (ระบบอัตโนมัติสำหรับสืบค้นข้อมูล)
  หรือ เพิ่มเพื่อน
คณะทำงาน
 

นางสาวศิรินาฏ เจาะจง

  นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์
  นางจิรภา อินทรขาว
  นางดาว เมืองสอง
  นายศินาจ คำภิรานนท์
  นางอังคณา จันทรประเสริฐ
  นางสาวบุปผา สันตวา
  นางสาวเบญจมาศ ท้าวทอง
  นายมาโนชญ์ แสงศิริ
  นายจิตรกาญ ขำทองระย้า
  นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
  นายชัยยะ สว่างวงษ์
  นางวราพร สุรินทร์
  นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน
ผู้พัฒนาระบบ
  นายมาโนชญ์ แสงศิริ
  E-mail : sangsiri@gmail.com
  Facebook : https://www.facebook.com/manoch.sangsiri
  เว็บไซต์ : https://www.sangsiri.net
   
  นางสาวโยษิตา หลีจู ม.6/10 หาข้อมูลตัวอย่างระบบ และออกแบบเมนู LINE
  นายธีรเมต ช่วยพยุง ม.5/10 หาข้อมูลตัวอย่างระบบ
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สพม.41