ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียนออนไลน์ (ยุวกาชาด, บำเพ็ญประโยชน์, เนตรนารี)
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
ปีการศึกษา 1/2567สถานะ ระบบการสมัครของนักเรียน คือ ปิด
# ข่าวประชาสัมพันธ์ #
เรื่อง
รายละเอียด
วันที่บันทึก
  สำหรับนักเรียน  
  สำหรับครูที่ปรึกษา  
  สำหรับกลุ่มงานกิจกรรม  
 
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.