กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุม + ข้อมูลการสมัคร #
* แสดงผลข้อมูลแบบ เรียลไทม์ (RealTime) *
ที่
ชื่อชุมนุม[รหัส]
สถานที่เรียน
ครูที่ปรึกษา
ระดับ
สมัคร
เหลือ
รับตำสุด
รับสูงสุด
ข้อมูล
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.